Minggu, 07 Oktober 2012

Tuhan Menegur Musa

Tuhan Menegur Musa
Dari Mantiqut Thair by Faridu'd-Din Attar


Suatu hari Tuhan bersabda pada Musa, “Karun,1 sambil tersedu, menyeru kau tujuh kali dan kau tak menjawab. Kalau ia menyeru aku demikian, sekali saja, maka akan kurebut hatinya dari lubang penjara kemusyrikan dan kusalut dadanya dengan pakaian keimanan. O Musa, kau telah menyebabkannya binasa dengan seratus kepedihan, kau telah melontarkannya ke dalam tanah dengan keaiban. Seandainya kau khaliknya, kau tentu tak akan sekeras itu terhadapnya.”

Dia yang pengampun terhadap mereka yang tak mengenal kasihan, amat dipujikan oleh orang-orang yang pengasih. Jika kau melakukan kesalahan-kesalahan seperti kebanyakan orang-orang yang berdosa, kau sendiri akan menjadi salah seorang yang berdosa itu.

Catatan kaki:
1 Karun ialah salah seorang dari umat Nabi Musa; ia dianugerahi kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi amat sombong terhadap sesama kaumnya. (Lihat Al-Quran XXVIII: 76). Atas kehendak Tuhan ia beserta tempat tinggal (dan kekayaannya) kemudian ditelan bumi. (Lihat Al-Quran XXVIII: 81). – H.A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar